Biblia hazlie ( 370 )

Am văzut însă în Cartea profetului Daniil că după Biblie, Darius a domnit înaintea lui Cirus. În Cartea lui Ezdra, după Cirus urmează la domnie Assuer, apoi Ahaşveroş, apoi iarăşi Darius. Această nouă ordine a domniilor corespunde tot atît de puţin cu cea reală ca şi celelalte indicaţii biblice. În afară de aceasta, Ezdra şi Neemia, cei doi profeţi pe care se bazează biserica pentru a cita împrejurările exacte ale reîntoarcerii evreilor la Ierusalim, se contrazic unul pe celălalt. Ezdra spune că Cirus, chiar în primul an al domniei sale, a îngăduit fiilor lui Izrail să se întoarcă după voia lor în Iudeea şi a proclamat, printr-un edict special, că dumnezeu i-a poruncit să reconstruiască templul de la Ierusalim. Evreii se întorc în patrie sub conducerea lui Zorobabel. Construcţia a fost întreruptă sub domnia lui Assuer şi a lui Ahaşveroş, din cauza opoziţiei diverselor popoare care se aşezaseră în ţară în timpul lipsei evreilor. În sfîrşit, o dată cu urcarea pe tron a lui Darius, s-a pus capăt acestei învrăjbiri, iar templul a fost terminat în al şaselea an al domniei lui Darius. Neemia, dimpotrivă, spune că nu Cirus, ci Ahaşveroş, şi anume în al douăzecilea an al domniei sale, a îngăduit evreilor să se întoarcă la Ierusalim şi să ridice oraşul din ruine, Zorobabel fiind în fruntea poporului eliberat. Piedicile puse în calea evreilor de străinii care se aşezaseră pe „pămîntul făgăduinţei” au fost înfrînte cu succes, deoarece evreii munceau cu mistria într-o mînă şi cu sabia în cealaltă. În sfîrşit, autorul „sacru” povesteşte despre călătoria pe care a făcut-o la Babilon pe cînd construcţia templului era pe sfîrşite, în anul al 32-lea al domniei lui Ahaşveroş. Or, Ezdra susţine că Neemia îl însoţea pe Zorobabel în timpul întoarcerii în Iudeea sub domnia lui Cirus şi spune că a mai fost o a doua reîntoarcere sub domnia lui Ahaşveroş, însă în anul al şaptelea al domniei acestuia, nu în al douăzecilea. El adaugă, de asemenea, că el, Ezdra, a fost cel care i-a condus atunci pe compatrioţii săi. Încercaţi să mai stabiliţi adevărul şi să-l descîlciţi din desişul acestor contradicţii flagrante!

CAPITOLUL AL PATRUZECI Şl PATRULEA SFÎNŢII PĂRINŢI: MULT ÎNCERCATUL IOV ŞI IONA După cărţile lui Ezdra, Neemia şi Estera, urmează în Biblie Cartea lui Iov, care ne povesteşte o istorie a cărei dată nu este indicată nicăieri. Ea constă în următoarele: în ţara Uţ (?) trăia un om grozav de bogat şi tare temător de dumnezeu. „Dar într-o zi fiii lui dumnezeu veniră şi statură în faţa domnului şi Satan veni şi el printre ei. Ci domnul grăi către Satan: «De unde vii?». Iar Satan răspunse domnului şi zise: «Am dat tîrcoale pe pămînt şi am hoinărit prin el». Atunci domnul grăi către Satan: «Ai luat tu seama la robul meu Iov? Că nimeni nu este ca el, pe pămînt, bărbat fără prihană şi drept, temîndu-se de dumnezeu şi ferindu-se de ce e rău». Satan răspunse domnului şi zise: «Dar numai întinde mîna ta şi atinge-te de cîte are şi vezi dacă o să te blagoslovească!»” (Iov, I, 6―9, 11). Dumnezeu nu a vrut să facă personal vreun rău credinciosului său slujitor, însă i-a îngăduit lui Satan să-l persecute cît vrea. „Iată, toate cîte are sînt în puterea ta! Numai asupra lui mîna să nu ţi-o întinzi”, i-a spus prieteneşte dumnezeu lui Satan, bineînţeles pe limba cerească. Atunci domnul Satan l-a luat pe bătrînul Iov „în fabrică”.

continuare

Anunțuri

1 comentariu (+add yours?)

  1. Trackback: Biblia hazlie ( 369 ) | Caleidoscop

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: